Svenska Schäferhundklubben

Bestyrelsen och Funktionärer

Projektgrupp

 

 

 

 

Daniel Strandberg

 

 

 Daniel

 

 

Lena Sönnerqvist

Ansvarig sekreteriatet 

 

 Lena

 

 

Margaretha Eliasson

Ansvarig Hemsidan

 

 

 

 

 Mats Eliasson

 Ansvarig Facebooksidan

 

 

 

 

Marcus Blomkvist

 

Lena Nielsen

 

 

 

Bestyrelse

 

 

 

Håkan Melander

 

 Håkan

 

 

Laila Sundin

 

 Laila

 

 

Magret Selander

 

 margareta

 

 

Speaker och kommissarie

 

 Patrik Blomqist

 

 

 

 

Ringsekreterare

 

Ingrid Hansson

 

Jessica Blomqist

 

Leif Einarsson

 

Lena Ljungqvist

 

Katarina Klächen

 

Mikael Nylund

 

Marita Höglund

 

Anna-Lena Håkansson

 

 

 

 

Svenska Schäfehundklubbens Kansli (monter finns på plats)

 

Magret Selander

 

info@schaferhundklubben.se

  margareta

 

Modprovsansvarig

 Figuranter

 

 Mats Höglund

 

 

 

 Johan Nilsson         - överfall

 Roland Björkqvist   - frontalangrepp

 Tommy Norberg      - reserv 

 

  

Foto

 

 

 

Urban Pettersson

 

 Urban