Svenska Schäferhundklubben

Translate

 

 

SSM 2018

 

KRAV FÖR DELTAGANDE

 

Utställningen är inofficiell och öppen för alla schäferhundar oavsett födelseland. Deltagande hundar skall vara registrerade i respektive lands kennelklubb. Ägaren skall vara med i sitt lands, till WUSV ansluten, rasklubb för schäfer. Medlemsskap krävs ej för valputställningen.

 

Vuxenklasserna döms av tyska domare med SV auktorisation. Dessa får ej ha dömt någon schäferutställning i Sverige tidigare samma år. Såsom domare vid valputställningen utser Svenska Schäferhundklubben schäferdomare med lång erfarenhet av att döma schäfer eller SV-domare. Valpdomare vid SSM får ej ha dömt någon utställning i Sverige tidigare samma år som de är utsedda att döma SSM:s valputställning.

Denna regel gäller fr o m 2014-01-01.

 

UTSTÄLLNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE: VALPUTSTÄLLNING

Valputställning i klasserna 4-6, 6-9 och 9-12 månader.

Här kan domaren utdela kvalitetsbetyget L+.

 

UNGDOMSKLASS

För hundar som deltar i ungdomsklass 12-18 månader

krävs inga speciella meriter.

 

UNGHUNDSKLASS

I unghundsklass 18-24 månader krävs att hunden har HD högst tom grad C eller motsvarande beteckning i andra länder.

 

ÖPPENKLASS / ÖVERGÅNGSKLASS

I Öppenklass / Övergångsklass, 24-36 månander, krävs att hunden har HD högst tom grad C eller motsvarande beteckning i andra länder. Ed känd status.

Högsta kvalitetsbetyg: SG och dom konkurrensplaceras. Skottfasthet prövas enligt gällande regelverk för övriga klasser. Får deltaga i avels och uppfödaregrupperna.

Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar till deltagande i bruksklass.

 

BRUKSHUNDKLASS

I brukshundklass, 24 månader och äldre, godkänns att hunden har HD högst tom grad C eller liknande beteckning i andra länder. ED känd status.

Samt följande bruksmeriter: Godkänd lägre klass, IPO I, SchH I, BSL II, SBK Tj-cert, Drag II. För utländska hundar gäller meriter som ovan.

 

AVELSKLASS OCH UPPFÖDARGRUPPER

Avelsgrupp:

 

Avelshane och avelstik:

Minst 4 individer ur 2 kombinationer.

Önskvärt är att alla deltagande hundar ingår i gruppen, högst två av de vuxna får saknas. Valpar som deltagit på valputställning deltager frivilligt om valpes fader eller moder ställer en avelsgupp.

Båda hårlagsvarianterna får ingå i samma avelsgrupp

 

Uppfödargrupp valpar och vuxna:

4 individer (varken mer eller mindre) ur minst 2 kombinationer. Högst 2 grupper får delta från en och samma uppfödare Uppfödargrupperna delas upp i normalhår respektive långhår.

 

OMDÖMEN

I de yngsta klasserna delas följande omdömen ut: SG = Sehr gut (Mycket bra), G = Gut (Bra=), A = Ausreichend (Tillräcklig) och U = Ungenügend (Otillräcklig).

I brukshundsklass utdelas även omdömena V = Vorzüglich (Utmärkt) och VA= Vorzüglich Auslese (Elitklass). 

 

V-Auslese:

För placering i Auslese: genomfört modprov med betyg ”utpräglat släpper”. HD UA och ED UA.

 

 

Övrigt

  • Hundens uppnådda ålder den aktuella utställningsdagen, avgör i vilken klass den skall anmälas. För valparna är det alltså fredagens datum som gäller och för de vuxna lördagens datum.
  • Skottprov genomförs i samtliga vuxenklasser.
  • Hundägare som hämtat ut sin nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens och /eller veterinärens tillåtelse (oavsett orsak).
  • Hund under 4 månaders ålder får ej vistas på utställsningsområdet.

     

 

 

Observera! För inplacering i rätt åldersklass gäller att hunden skall ha uppnått rätt ålder senast samma dag som tävlingarna börjar.

 

Reservation för ev felskrivningar!